Kompetencje

Najważniejsze kompetencje rady rodziców

Rada rodziców:

( http://radyrodzicow.pl/index.php/kompetencje) /regulamin RR 

Kompetencje rady rodziców wg. Statutu szkoły

Kompetencje Rady Rodzicow wedlug Statutu Szkoly (1).pdf