Rada Rodziców SP 72

Przewodniczący

Marcin Mrowiecki

Zastępca

Maria Antonow

Skarbnik

Przemysław Szybka