Rada Rodziców SP 72

Przewodniczący

Marcin Mrowiecki

Zastępca

Ewa Gajda-Baran

Skarbnik

Przemysław Szybka