Kontakt

Modrzewiowa 23 Kraków

Rada Rodziców Szkoła Podstawowej nr 72

Konto :65 2490 0005 0000 4000 1083 3771 

(proszę podawać nr klasy której dotyczą wpłaty) 

Kontakt e-mail: radarodzicow (AT) sp72krakow.pl 

*(proszę zmienić (AT) na symbol @