Kontakt

Modrzewiowa 23 Kraków

Rada Rodziców Szkoła Podstawowej nr 72

Konto :65 2490 0005 0000 4000 1083 3771 (rok szkolny 2020/21)

(proszę podawać nr klasy której dotyczą wpłaty)

Kontakt e-mail: radarodzicow (AT) sp72krakow.pl

*(proszę zmienić (AT) na symbol @