Oferty dla klas

w tym katalogu umieszczamy oferty przekazane na nasz email rady rodziców do wykorzystania przez trójki klasowe