Możliwe formy działań Rady

Jednym z głównych z zadań Rady rodziców jest zbiórka i koordynacja wydawania funduszy zebranych przez rodziców oraz od sponsorów.

Możliwe formy wydatków to :

 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach

 • Bale karnawałowe, andrzejkowe

 • Słodycze i dekoracje na bale

 • Pomoce dydaktyczne

 • Artykuły biurowe dla Samorządu Szkolnego

 • Nagrody dla wybitnych uczniów

 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów

 • Książki pamiątkowe dla uczniów kończących szkołę

 • Książki do biblioteki szkolnej

 • Licencje oprogramowania (dla pracowni komputerowej)

 • Wydatki okolicznościowe

 • Poszukiwanie i współfinansowanie projektów unijnych

Poradnik dla rad rodziców: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/rady-rodzicow-mikro-1.pdf