Uzupełnienie zdjęcia vulcan

Aby umieścić zdjęcie dziecka w e-dzienniku (wymagane do utworzenia e-legitymacji klasy 1 i 7 )

nalezy:

 Zdjęcie powinno mieć rozmiar: wysokość: 496 pixeli, szerokość: 354 pixeli. Dodatkowo zdjęcie powinno być w formacie: jpg, png, bmp. Zdjęcie nie może zajmować więcej niż 1 MB.